[DOWNLOAD]

Phần mềm miễn phí Hard Disk Serial Number Changer giúp bạn có thể thay đổi mã của ổ cứng sang bất kì một số nào bạn muốn. 

Mã ổ cứng này được Windows tạo ra khi format 1 phân vùng nào đó, và tiện ích nhỏ gọn Hard Disk Serial Number Changer sẽ giúp bạn tạo một mã mới mà không phải format lại.

Hard Disk Serial Number Changer

Hard Disk Serial Number Changer – Thay đổi mã ổ cứng

Chương trình Hard Disk Serial Number Changer làm việc trên mọi loại ổ cứng (NTFS, FAT, FAT32) và trên các hệ điều hành từ Windows 98 trở lên (bao gồm cả Windows Vista và Windows 7).

Độ an toàn của Hard Disk Serial Number Changer

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Hard Disk Serial Number Changer mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Hard Disk Serial Number Changer để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *