[DOWNLOAD]

Driver Acer TravelMate 6252 đây là bộ trình điều khiển cho máy tính Acer TravelMate 6252 và nó hỗ trợ cho Vista/XP. 

Driver Acer TravelMate 6252 đây là bộ trình điều khiển cho máy tính Acer TravelMate 6252 và nó hỗ trợ cho Vista/XP.

Windows Vista
AHCI Intel SATA AHCI Driver 7.5.3.1001 19.9 MB 2008/12/08
Audio Realtek Audio Driver 6.0.1.5443 17.3 MB 2008/12/08
Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver 6.0.1.4900 57.8 MB 2008/12/08
Camera Bison Camera Driver 7.32.701.11 7.3 MB 2008/12/08
Camera Suyin Camera Driver 5.8.30.500 8.5 MB 2008/12/08
CardReader ENE Card Reader Driver 2.0.5.0 746.6 KB 2008/12/08
Chipset Intel Chipset Driver 8.3.0.1014 3.9 MB 2008/12/08
Lan Broadcom LAN Driver 10.15.10 9.8 MB 2008/12/08
Modem Foxconn Modem Driver 2.1.77.9 1.4 MB 2008/12/08
TouchPad Synaptics Touchpad Driver 10.0.15 25.0 MB 2008/12/08
VGA Intel VGA Driver 7.14.10.1409 28.5 MB 2008/12/08
Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver 7.3.1.109 4.7 MB 2008/12/08
Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver 4.102.28.4 3.0 MB 2008/12/08
Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver 11.5.0.1 189.9 MB 2008/12/08Windows XP
AHCI Intel SATA AHCI Driver 7.5.0.1017 19.9 MB 2008/12/08
Audio Realtek Audio Driver 5.10.0.5443 24.5 MB 2008/12/08
Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver 5.1.2535.0 5.9 KB 2008/12/08
Bluetooth Foxconn Bluetooth Driver 5.1.0.3300 96.6 MB 2008/12/08
Camera Bison Camera Driver 7.32.701.11 6.4 MB 2008/12/08
Camera Suyin Camera Driver 5.8.30.500 8.4 MB 2008/12/08
CardReader ENE Card Reader Driver 2.0.1.0 746.1 KB 2008/12/08
Chipset Intel Chipset Driver 8.2.0.1010 1.9 MB 2008/12/08
Fingerprint Acer Fingerprint Driver 3.0.1.5 86.0 MB 2008/12/08
Fingerprint Dritek Fingerprint Driver 2.0.06 2.6 MB 2008/12/08
Fingerprint UPEK Fingerprint Driver 3.0.1.1 85.8 MB 2008/12/08
Lan Broadcom LAN Driver 10.26.0.0 38.2 MB 2008/12/08
Modem Foxconn Modem Driver 2.1.77.9 677.4 KB 2008/12/08
TouchPad Synaptics Touchpad Driver 9.1.19.4 6.1 MB 2008/12/08
VGA Intel VGA Driver 6.14.10.4837 16.4 MB 2008/12/08
Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver 5.3.0.56 2.7 MB 2008/12/08
Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver 4.100.15.5 2.6 MB 2008/12/08
Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver 11.1.1.11 33.1 MB 2008/12/08
 

Độ an toàn của Driver Acer TravelMate 6252

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Driver Acer TravelMate 6252 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Driver Acer TravelMate 6252 để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *