[DOWNLOAD]

 

Bronze Disc Burner 1.0 là một ứng dụng giúp người dùng sao chép đĩa, tạo và ghi tập tin ISO dễ dàng

 

Tiện ích Bronze Disc Burner 1.0 ghi đĩa này hỗ trợ phương tiện truyền thông: Blu-ray, HD-DVD, DVD, DDCD, và CD có thể ghi và ghi lại.

 

Bronze Disc Burner 1.0

Giao diện phần mềm Bronze Disc Burner 1.0

 

Bạn có thể dễ dàng tạo đĩa dữ liệu, đĩa dữ liệu có thể khởi động, đĩa MP3, hoặc DVD video với Bronze Disc Burner. Ngoài ra, bạn sẽ có thể sao lưu đĩa, tạo các đĩa tập tin ảnh, hoặc ghi tập tin ISO vào đĩa.

 

 

Độ an toàn của Bronze Disc Burner 1.0

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Bronze Disc Burner 1.0 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Bronze Disc Burner 1.0 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *