Sunday, July 14, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download Automatic Windows and Internet Washer 5.0

[DOWNLOAD] Bạn có biết khi sử dụng máy tính chung ở cơ quan (công ty) thì việc bị tiết lộ…

By admin , in Dữ liệu - File Xóa dữ liệu , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

Bạn có biết khi sử dụng máy tính chung ở cơ quan (công ty) thì việc bị tiết lộ những thông tin cá nhân bảo mật là hết sức dễ dàng. Bởi vì Windows mặc định luôn có cơ chế ghi lại tất cả các hoạt động của bạn trên hệ thống và khi đó đối với người dùng có ki 

nh nghiệm chỉ cần một tí thời gian là họ đã có thể nắm rõ “mồn một” tiến trình đã hoạt động của bạn. Vì vậy để an toàn khi kết thúc một ngày làm việc bạn hãy sử dụng công cụ AW&IW; để dọn dẹp và thanh lý tất cả các dữ liệu mà Windows đã ghi nhận từ hoạt động của bạn. Không những thế AW&IW; còn tỏ ra là một công cụ dọn dẹp rác thải cho Windows và phòng chống Spyware cho trình duyệt cực mạnh.

Độ an toàn của Automatic Windows and Internet Washer 5.0

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Automatic Windows and Internet Washer 5.0 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Automatic Windows and Internet Washer 5.0 để sử dụng.

Đánh giá