[DOWNLOAD]

Able Photo Slide Show 2.4.11.10 phần mềm sử dụng nhiều hiệu ứng chuyển tiếp cho trình diễn slide show ảnh.

Able Photo Slide Show 2.4.11.10 là một chương trình được thiết kế để hiển thị tất cả hình ảnh kỹ thuật số và file đồ họa như một trình diễn slide. Phần mềm sử dụng nhiều hiệu ứng chuyển tiếp cho trình diễn slide show ảnh.

Phần mềm Able Photo Slide Show 2.4.11.10 sử dụng nhiều hiệu ứng chuyển tiếp cho trình diễn slideshow ảnh, mỗi hình ảnh được hiển thị trong một thời gian định sẵn trước khi chuyển sang ảnh tiếp theo.
Able Photo Slide Show 2.4.11.10 cũng có thể tạo trình diễn slide riêng lẻ, màn hình bảo vệ, phòng trưng bày web và lưu các lời chú thích bên trong ảnh JPEG, TIFF, TGA, GIF và nhiều ảnh khác nữa. Chương trình cho phép duyệt, chỉnh sửa, chuyển đổi và in các hình ảnh.

 

Độ an toàn của Able Photo Slide Show 2.4.11.10 trình diễn slide show ảnh

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Able Photo Slide Show 2.4.11.10 trình diễn slide show ảnh mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Able Photo Slide Show 2.4.11.10 trình diễn slide show ảnh để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *