Sunday, June 16, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Cyberhawk

Download Cyberhawk – Cyberhawk là phần mềm giúp bạn có thể phòng và chống được các phần mềm độc hại luộn dình dập xâm nhập vào máy tính của bạn.

By admin , in Ứng dụng văn phòng tổng hợp , at Tháng Ba 26, 2020

[DOWNLOAD]

Cyberhawk là phần mềm ngăn chặn virus giúp bạn có thể phòng và chống được các phần mềm độc hại luộn dình dập xâm nhập vào máy tính của bạn. 

Các phần mềm gây hại cho máy tính ngày càng nhiều và ngày càng “hiểm độc” hơn. Vì vậy, cài đặt một vài công cụ phòng chống các phần mềm độc hại ấy là điều cần thiết cho máy tính.

Cửa sổ làm việc chính của Cyberhawk gồm phần bên trái là 5 nút chức năng, khi bấm vào một nút thì phần bên phải sẽ hiển thị các thông tin tương ứng.1/ Security Status: Gồm Your Protection và Cyberhawk SecureCommunity Protection cung cấp các thông tin về việc Cyberhawk đang thực hiện để bảo vệ máy tính.2/ Protection Log: Những báo cáo về tất cả các tiến trình mà Cyberhawk đã giám sát, kiểm tra3/ Undo: Khi Cyberhawk dò tìm và nghi ngờ một hoạt động nào đó đang xảy ra trong hệ thống có thể gây hại, sẽ đưa ra cảnh báo để chúng ta quyết định có cho phép nó hoạt động hay không.4/ Ruler Setting: Bấm nút Custom Rule Settings ở cửa sổ bên phải để có hộp Cyberhawk Settings.
– Thẻ Custom Rules đánh dấu chọn Check All. Có thể tạo mới bằng cách bấm nút New và làm theo các bước hướng dẫn của Rules Wizard.
– Thẻ File Blocking: Bấm nút Check All, có thể bấm nút New thông qua hộp File Blocking Group.
– Thẻ Process Lists: Chấp nhận sự mặc định của chương trình.5/ Options: Cả ba tùy chọn theo mặc định đều trong trạng thái mở. Nếu muốn tắt thì bấm vào Turn Off Cyberhawk hoặc Turn Off Automatic Updates hoặc Disable Community Contributions. Để kích hoạt cũng bấm vào vị trí của những hàng chữ ấy.

Độ an toàn của Cyberhawk

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Cyberhawk mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Cyberhawk để sử dụng.

Đánh giá