SuperRam 6.10.26.2009

Download SuperRam 6.10.26.2009 – Phần mềm SuperRam 6.10.26.2009 là một chương trình giúp quản lý bộ nhớ của hệ thống và tối ưu bộ nhớ hệ thống. Tải SuperRam 6.1

Read More

ClipMate Clipboard Extender 7.3

Download ClipMate Clipboard Extender 7.3 – Phần mềm ClipMate Clipboard Extender 7.3 là một công cụ có khả năng lưu trữ đa dạng dữ liệu. Tất cả mọi thứ mà bạn co

Read More

Program Protector

Download Program Protector – Phần mềm Program Protector là một công cụ giúp đặt mật khẩu bảo vệ bạn bảo vệ các chương trình và phần mềm có trong máy tính của bạ

Read More

Folderico for Win Xp/2000

Download Folderico for Win Xp/2000 – Phần mềm Folderico for Win Xp/2000 thay đổi màu sắc thư mục trong Windows Explorer của Windows 7. Bạn chỉ việc nhấp chuột p

Read More

Portable Power Meter Plusa

Download Portable Power Meter Plusa – Phần mềm Power Meter Plus giúp bạn xem lượng pin còn lại của máy laptop để kiểm tra pin laptop. Khi chạy, chương trình sẽ

Read More

BluetoothView

Download BluetoothView – Phần mềm BluetoothView giám sát hoạt động thiết bị Bluetooth một ứng dụng nhỏ, được thiết kế để hiển thị các thông tin sau: Tên thiết

Read More

Global Clipboard

Download Global Clipboard – Phần mềm Global Clipboard lưu trữ tạm thời hiệu quả đặc biệt hữu hiệu khi bạn đang thao tác trên những văn bản phức tạp, đòi hỏi phả

Read More

True BoxShot 1.7

Download True BoxShot 1.7 – Phần mềm True BoxShot 1.7 giúp bạn thiết kế bề mặt của các bìa hộp đựng phần mềm. Điều đầu tiên mà khách hàng nhận thấy ở một sản ph

Read More

TipCase File Splitter 1.0

Download TipCase File Splitter 1.0 – Phần mềm TipCase File Splitter 1.0 giúp chia nhỏ file dung lượng lớn một ứng dụng miễn phí và nối các file được chia lại th

Read More

Super PI 1.1

Download Super PI 1.1 – Phần mềm Super PI 1.1 là một công cụ tuyệt vời để giúp bạn kiểm tra xem vấn đề có phải là ở CPU hay không? Tải phần mềm Super PI 1.1 là

Read More