Sunday, June 16, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Sparse Checker

Download Sparse Checker – Phần mềm Sparse Checker

By admin , in Hệ thống , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

“Sparse Checker”: công cụ dùng để quản lý và bỏ bớt file. Ứng dụng nhỏ gọn này có thể giải phóng phần ổ cứng bị chiếm giữ bởi các file trống có chứa một dãy zero-bytes trong file đó. 

Với “SparseChecker”, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng phân tích file rồi quyết định file đó có chiếm dung lượng ổ cứng hay không để loại bỏ. Cơ chế trong quá trình này ít được sử dụng nhưng vẫn có trên tất cả các phân vùng NTFS được cung cấp bởi Microsoft. Có một số loại ứng dụng desktop sẽ tạo những file như vậy, bao gồm phần mềm tạo/quản lý máy ảo, ứng dụng download, cơ sở dữ liệu, phần mềm khoa học,…

Sparse Checker

Lamle

Độ an toàn của Sparse Checker

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Sparse Checker mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Sparse Checker để sử dụng.

Đánh giá