Download Phần mềm sắp xếp thời khóa biểu tiểu học

[DOWNLOAD]   TKBTH là phần mềm giúp sắp xếp thời khóa biểu cho các trường tiểu học, phiên bản TKBTH là bản đầu tiên được mang ra sử dụng. TKBTH là phần mềm giúp sắp xếp thời khóa biểu cho các trường tiểu học, phiên bản TKBTH là bản đầu tiên được mang ra sử […]

Read More

Download Phần mềm sắp xếp thời khóa biểu THCS và THPT

[DOWNLOAD]   Với phần mềm TKBPT sắp xếp thời khóa biểu khối THCS và THPT giúp quý thầy cô có thể sắp xếp thời khóa biểu cho các lớp học một cách nhanh chóng và dễ dàng. Một số phần mềm tiện ích văn phòng: > Microsoft Office 365 > Microsoft Office 2007 > Bộ […]

Read More

Download Phần mềm quản lý thư viện điện tử

[DOWNLOAD]   Phần mềm quản lý thư viện điện tử đã được thực sự ứng dụng CNTT để tự động hóa tất cả các chu trình hoạt động của một thư viện hiện đại, cung cấp các tính năng cần thiết cho một thư viện. Một số phần mềm tiện ích văn phòng: > Microsoft […]

Read More

Download Phần mềm SCA

[DOWNLOAD]   Phần mềm SCA là một dự án phần mềm hỗ trợ tính toán và thực hành trong học tập và dạy học được phát triển lần đầu tiên vào năm 2007 với mục đích đem lại một trong những công cụ hỗ trợ đa năng giúp ích cho học sinh, giáo viên trong […]

Read More

Download Phần mềm thống kê cốt thép TIP 2.0

[DOWNLOAD]   Phần mềm thống kê cốt thép TIP có môi trường đồ họa theo kiểu CAD, giao diện thân thiện với người sử dụng, TIP trợ giúp đắc lực cho các kỹ sư xây dựng có thể hoàn thành nhanh chóng công việc thống kê toàn bộ cốt thép của công trình xây dựng […]

Read More