EquPixy 3.0 Download

[DOWNLOAD] EquPixy là add-in dành cho Word, cho phép chèn các công thức và biểu tượng toán học đơn giản vào nội dung của file văn bản. Thế mạnh của EquPixy đó là hỗ trợ khá tốt việc gõ các công thức và phương trình hóa học.   Độ an toàn của EquPixy 3.0 Chúng […]

Read More