Download HT Employee Monitor 7.1.2

[DOWNLOAD] HT Employee Monitor 7.1.2 là phần mềm quản lý nhân viên này là ứng dụng quản lý chuyên nghiệp, được thiết kế nhằm theo dõi và quản lý các hoạt động của nhân viên HT Employee Monitor 7.1.2 là phần mềm quản lý nhân viên này là ứng dụng quản lý chuyên nghiệp, được […]

Read More

FlexTeam 2.2 for Mac OS X – Quản lý nhân lực Download

[DOWNLOAD] FlexTeam 2.2 for Mac OS X là một công cụ tiện ích hệ thống quản lý hệ thống nhân lực trong nhóm, tổ chức hoặc công ty của người sử dụng FlexTeam 2.2 for Mac OS X là một công cụ tiện ích hệ thống quản lý nhân lực trong nhóm, tổ chức hoặc […]

Read More

Download DBSync for MS FoxPro and MySQL 4.5

[DOWNLOAD] Phần mềm DBSync for MS FoxPro and MySQL 4.5 là phần mềm giúp bạn có thể đồng bộ dữ liệu hoặc chuyển đổi cơ sở dữ liệu cho cả doanh nghiệp rất nhanh chóng. Phần mềm DBSync for MS FoxPro and MySQL 4.5 là phần mềm giúp bạn có thể đồng bộ dữ liệu […]

Read More

Download Portable Personal Finances kiểm soát chi tiêu

[DOWNLOAD] Portable Personal Finances phần mềm kiểm soát chi tiêu phiên bản di động của Personal Finances, giúp kiểm soát chi tiêu, xác định chính xác điểm chi tiêu quá mức và cắt giảm chi phí không cần thiết.  Portable Personal Finances phần mềm kiểm soát chi tiêu phiên bản di động của Personal Finances, […]

Read More

Download StockMarketEye 2.7.2 theo dõi chứng khoán

[DOWNLOAD] StockMarketEye 2.7.2 là phần mềm tiện ích giúp bạn có thể theo dõi chứng khoán giúp người sử dụng theo sát được tình hình và các danh mục đầu tư chứng khoán. StockMarketEye 2.7.2 là phần mềm tiện ích giúp bạn có thể theo dõi chứng khoán giúp người sử dụng theo sát được […]

Read More

Veettukaaran Download

[DOWNLOAD] Veettukaaran là một phần mềm kế toán cá nhân được thiết kế để giúp bạn quản lý chi tiêu tài chính của gia đình trong một thời gian dài hay hàng ngày. Veettukaaran là một phần mềm kế toán cá nhân được thiết kế để giúp bạn quản lý chi tiêu tài chính của […]

Read More

Download iGTD 1.4.5.6 for Mac

[DOWNLOAD] Với iGTD, bạn có thể quản lý các dự án, ủy quyền cho người dùng khác, lọc ra những công việc riêng theo danh mục, đánh giá tổng thể dự án và công việc bằng nhiều cách khác nhau Dựa trên ý tưởng từ thuyết Getting Things Done, iGTD của Bartlomiej Bargiel là một […]

Read More

Download Mindjet MindManager Pro 7

[DOWNLOAD] Mindjet MindManager Pro 7 là phần mềm dành cho cho các doanh nghiệp và cá nhân, Mindjet MindManager Pro 7 giúp sắp xếp công việc một cách thông minh, sáng tạo và bớt tốn thời gian hơn bằng cách theo dõi nhóm công việc, tổ chức và truyền thông thông tin một cách có […]

Read More