Download Partition Logic 0.69

[DOWNLOAD] Partition Logic 0.69 là một công cụ quản lý dữ liệu và phân hoạch đĩa cứng. Nó có thể tạo, xóa, định dạng, chắp, thay đổi dung lượng, di chuyển phân vùng và thay đổi thuộc tính của chúng.  Một tính năng đáng chú ý của công cụ này là khả năng copy toàn […]

Read More