Download 32bit FTP 11.10.01

[DOWNLOAD]   32bit FTP 11.10.01 cho phép bạn đăng nhập vào và duyệt các trang FTP trên toàn thế giới và có thể sao chép các file từ một trang FTP tới máy tính của bạn hoặc ngược lại. Với 32bit FTP 11.10.01, bạn có thể nhìn thấy một site FTP từ xa như thể […]

Read More

Download FTP Commander

[DOWNLOAD] Internet tốc độ cao đang tạo thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp trong việc chuyển tải dữ liệu với dung lượng lớn mà không cần phải chép sang đĩa CD hay USB để mang đi. Khi cần chuyển tải lên mạng Internet, lên server một dung lượng lớn dữ liệu nào đó […]

Read More