Download SyncToy 2.1

[DOWNLOAD] Với SyncToy 2.1, bạn có thể tạo thư mục sao lưu dữ liệu giữa các máy tính với nhau, copy file qua lại giữa các thư mục này chỉ với 1 cú click chuột.  SyncToy 2.1 là loại công cụ mà bạn cần khi bạn muốn sao chép hoặc đồng bộ hóa thông tin […]

Read More

ZipPassword COMEBACK 3.0

Download ZipPassword COMEBACK 3.0 – Phần mềm ZipPassword COMEBACK 3.0 là một phần mềm tạo và phục hồi password file nén của bạn mất hoặc quên mật khẩu, Tải ZipP

Read More

Download Easy File Joiner 1.0

Download Easy File Joiner 1.0 – Phần mềm Easy File Joiner 1.0 là một ứng dụng đơn giản có thể giúp bạn sáp nhập nhiều tập tin theo một cách dễ dàng nhờ vào giao

Read More

SFV Checker 1.21

Download SFV Checker 1.21 – Phần mềm SFV Checker 1.21 là một chương trình hữu ích giúp bạn kiểm tra xem khối lượng lưu trữ của tất cả các file một cách đầy đủ v

Read More

Download Macrium Reflect Free Edition 4.2 build 3141

[DOWNLOAD] Macrium Reflect Free Edition 4.2 build 3141 là một phần mềm tạo ảnh đĩa trong hệ điều hành Windows, có thể sử dụng Microsoft Volume Shadow Copy Service tạo ảnh đĩa và thực hiện các hoạt động phục hồi dữ liệu.  Macrium Reflect Free Edition 4.2 build 3141 là một phần mềm tạo ảnh […]

Read More

PDF Image Extract 2.0 – Trích xuất ảnh Download

[DOWNLOAD] PDF Image Extract 2.0 (PIE) có lẽ là công cụ đơn giản nhất nhưng cũng hữu dụng hàng đầu, có khả năng trích xuất toàn bộ mọi hình ảnh chứa trong file PDF ra thành dạng ảnh JPG để bạn tùy nghi sử dụng. PDF Image Extract 2.0 (PIE) có lẽ là công cụ […]

Read More

Zip Repair

Download Zip Repair – Phần mềm Zip Repair là một tiện ích mà sẽ sửa chữa các tập tin Zip bị hỏng. Sử dụng Zip Repair sẽ cung cấp cho bạn truy cập trong vòng vài

Read More

MEO Encryption Software 1.0

Download MEO Encryption Software 1.0 – Phần mềm MEO Encryption Software 1.0 là ứng dụng mã hóa dữ liệu mạnh, có thể nhanh chóng “che chắn” an toàn cho các tập t

Read More

Dup Detector 3.201

Download Dup Detector 3.201 – Phần mềm Dup Detector 3.201 có khả năng tìm kiếm những file hình ảnh trùng lặp trong một thư mục nào đó mà bạn chỉ ra. Tải phần mề

Read More