Download Disk Sorter Ultimate (64

[DOWNLOAD] Disk Sorter Ultimate là một ứng dụng dễ sử dụng dùng để phân loại các tập tin từ ổ đĩa, thư mục của bạn, chia sẻ qua mạng và các thiết bị NAS.  Disk Sorter Ultimate là một ứng dụng dễ sử dụng dùng để phân loại các tập tin từ ổ đĩa, thư […]

Read More

Download FRSFileMgr

[DOWNLOAD] FRSFileMgr là một công cụ phần mềm để quản lý các các ổ đĩa, thư mục, và tập tin trên máy tính của bạn. Nó được thiết kế ra để thay thế Windows Explorer quản lý tập tin máy tính của bạn.  FRSFileMgr cung cấp giúp bạn truy cập trực tiếp vào ổ đĩa, […]

Read More

Download iCloud Control Panel for Windows

[DOWNLOAD] Dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud của Apple là một công cụ tuyệt vời cho việc giữ gìn danh bạ liên lạc, lịch làm việc và các dữ liệu quan trọng khác vì bạn có thể đồng bộ nhanh chóng những dữ liệu này giữa các thiết bị của Apple như iPhone, iPad.  […]

Read More

Download AllDup 3.3

[DOWNLOAD] AllDup 3.3 là phần mềm sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm và loại bỏ những tập tin trùng được lưu trữ ở nhiều thư mục khác nhau nhằm tránh lãng phí dung lượng lưu trữ.  AllDup 3.3 là một công cụ tìm kiếm và loại bỏ các file trùng lặp trên máy tính […]

Read More