Download DiskView 3.6

[DOWNLOAD] DiskView 3.6 – Dành cho những người thường xuyên ghi, xóa, di chuyển các dữ liệu lớn. Hầu như không mấy người dùng máy tính quan tâm đến chuyện máy của họ có bao nhiêu ổ đĩa, mỗi ổ đĩa có bao nhiêu file, dung lượng file là bao nhiêu  Một trong những nguyên […]

Read More

Download Need3Space 1.5

[DOWNLOAD] Need3Space 1.5 giúp bạn có thể quản lý đĩa cứng một cách hiệu quả nhất. Bạn có thể xem các thông số hoạt động của đĩa cứng lẫn tối ưu hiệu quả.    Need3Space 1.5 giúp bạn có thể quản lý đĩa cứng một cách hiệu quả nhất. Bạn có thể xem các thông […]

Read More

Download Hard Drive Inspector Pro 3.89 build 403

[DOWNLOAD]   Hard Drive Inspector 3.89 build 403 là chương trình giúp bạn theo dõi quá trình hoạt động của ổ cứng một cách hiệu quả đồng thời cảnh báo cho bạn những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra cho ổ cứng của bạn. Hard Drive Inspector 3.89 build 403 là chương trình […]

Read More

Emsa DiskCheck 1.0.77 – Kiểm tra đĩa cứng Download

[DOWNLOAD] Emsa DiskCheck 1.0.77 là công cụ kiểm tra đĩa, đọc toàn bộ đĩa và benchmarking các ổ đĩa cứng hoặc CD/DVD của bạn. Emsa Disk Check scan nội dung của đĩa và hiển thị trạng thái: đếm file và folder, tốc độ đọc, tổng byte Emsa DiskCheck 1.0.77 là công cụ kiểm tra đĩa, […]

Read More

Disk Space Analyzer 7.4 – Phân tích không gian đĩa Download

[DOWNLOAD] Disk Space Analyzer 7.4 là một phần mềm tiện ích miễn phí cho ta các hình dung cơ bản về cách sử dụng không gian đĩa   Disk Space Analyzer 7.4 là một phần mềm tiện ích miễn phí cho ta các hình dung cơ bản về cách sử dụng không gian đĩa. Bạn […]

Read More