Sunday, May 26, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download WinDriverBackup 1.03

[DOWNLOAD] WinDriverBackup là một tiện ích có thể cho phép bạn lưu các driver vào một thư mục để sử…

By admin , in Hệ thống Khác Hệ Thống , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

WinDriverBackup là một tiện ích có thể cho phép bạn lưu các driver vào một thư mục để sử dụng trên một hệ điều hành mới 

 

Hoặc chỉ để lưu giữ các bản ghi của driver. Chương trình WinDriverBackup 1.03 được thiết kế để giúp bạn dễ dàng xuất các driver của bạn. WinDriverBackup rất dễ sử dụng, bạn chỉ cần chọn các driver trên cửa sổ chương trình và chọn thư mục để lưu lại.

 

 

WinDriverBackup 1.03

Giao diện phần mềm WinDriverBackup 1.03

 

Ngoài ra, Ứng dụng WinDriverBackup 1.03 này sẽ cho phép bạn lưu trình điều khiển vào một thư mục để sử dụng trên một hệ điều hành cài đặt mới, hoặc chỉ để lưu giữ hồ sơ của các trình điều khiển của bạn
WinDriverBackup là một tiện ích được thiết kế để giúp bạn dễ dàng xuất khẩu các trình điều khiển của bạn.
 

Độ an toàn của WinDriverBackup 1.03

Chúng tôi đã phân tích phiên bản WinDriverBackup 1.03 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download WinDriverBackup 1.03 để sử dụng.

Đánh giá