[DOWNLOAD]

 

Phần mềm kê khai thuế HTKK 1.3.1 miễn phí gồm các Form giúp khai thuế. Tài liệu này được xây dựng để hỗ trợ người kê khai thuế hiểu rõ các quy định, hướng dẫn về kê khai thuế và cách thức sử dụng chương trình phần mềm kê khai thuế.

Bản quyền :

Ứng dụng phần mềm kê khai thuế  HTKK 1.3.1  hỗ trợ kê khai thuế thuộc bản quyền của Tổng cục thuế nhà nước Việt Nam. Ứng dụng hỗ trợ kê khai được Tổng cục thuế phát miễn phí cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm hỗ trợ các đơn vị này trong quá trình kê khai thuế. Bản quyền HTKK 1.3.1 được pháp luật nhà nước Việt Nam bảo hộ.

 

HTKK 1.3.1

Giao diện ứng dụng phần mềm kê khai thuế  HTKK 1.3.1

 

Xử lý các vướng mắc khi thực hiện phần mềm Hỗ trợ kê khai:

 1. Không hiện kỳ kê khai theo ngày tháng năm hiện thời:
– Cần điều chỉnh lại ngày, tháng năm của máy tính cho đúng ngày hiện tại (trên thanh taskbar hoặc Vào Start → Settings → Control Panel → Date and time).
– Trường hợp khi tắt máy khởi động lại cấu hình máy không lưu được ngày tháng hiện thời cần phải thay pin Cmos của máy.2. Không nhận được bảng kê từ File Excel:
– Trường hợp phần mềm kế toán doanh nghiệp đã có bảng kê mua vào, bảng kê bán ra theo đúng mẫu quy định thì có thể chuyển những số liệu này vào phần mềm theo phương pháp sau:
Vào phần Trợ giúp → bảng kê mua vào 01-2/GTGT hoặc bảng kê bán ra 01-1/GTGT ghi lại hai bảng kê này ra một thư mục khác (Vào FileSave as…chọn đường dẫn đến thư mục cần lưu trữ. Đơn vị sử dụng phần mềm kế toán kết xuất ra bảng kê excel rồi coppy số liệu từ file excel đã kết xuất vào file mẫu → ghi file này lại. Sau đó vào các phụ lục tương ứng trong tờ khai 01/GTGT → nhận dữ liệu từ file → chọn đường dẫn đến file vừa ghi → Open.Chú ý:
– Font chữ sử dụng trên những bảng kê trên phải thống nhất là sử dụng font chữ Unicode thì khi nhận từ file excel vào phần mềm sẽ không lỗi font.
– Để nhận được ngày tháng không bị lỗi cần định dạng ngày tháng trong file excel như sau: dd/mm/yyyy tức là ngày nhập 2 số, tháng nhập hai số, năm nhập 4 số (ví dụ: 05/06/2008) cách điều chỉnh-trên thanh taskbar hoặc Vào Start → Settings → Control Panel → Date and time→chọn ngày thánh năm kiểu dd/mm/yyyy→chọn APP.
– Khi chuyển dữ liệu vào theo cách này thì cột số thứ tự sẽ bị lỗi → điều chỉnh bằng cách kích chuột vào ô STT đầu tiên rồi ấn F6.
– Khi nhận bảng kê bán ra trường hợp khách hàng không có mã số thuế thì phần mèm biểu hiện số 0, cần phải di chuyển chuột đến các ô này để xoá số 0 đi.
– Một số mã số người mua, người bán khi nhập vào hoặc khi nhận báo lỗi thì cần kiểm tra lại cấu trúc mã 10 số hoặc 13 số, 10 số đầu và 3 số cuối chỉ có thể gạch ngang hoặc để liền không được chấm phẩy. Mã số nhập đủ 10 hoặc 13 số nhưng vẫn báo sai thì phải đối chiếu lại có thể bạn đã nhập sai một số nào đó trong cấu trúc mã.
– Khi nhận số liệu từ file excel lưu ý cột thuế suất của bảng kê 01-2/GTGT trên file này phải định dạng số, không được định dạng phần trăm. Ví dụ thuế suất là 5%, 10% thì chỉ được nhập là 5 hoặc 10 (nếu muốn đặt công thức tính thuế GTGT trên bảng kê excel thì lấy số liệu trên cột doanh số chưa có thuế nhân với cột thuế suất rồi chia cho 100.3. Các chỉ tiêu không tự nhảy số liệu vào tờ khai 01/GTGT:
Kế toán phải tự nhập lại các số liệu trên bảng kê vào tờ khai. Lưu ý chỉ tiêu mã số 23 (Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này) phần mềm không tự nhảy từ chỉ tiêu mã số 22 sang vì hai chỉ tiêu này có thể số liệu không bằng nhau nếu có bảng phân bổ thuế GTGT đầu vào hoặc có các hoá đơn không đủ điều kiện để khấu trừ phải loại bỏ.4. Không in được bảng kê mua vào, bảng kê bán ra:
Nếu không phát sinh số liệu trên những bảng kê này thì phần mềm sẽ không in ra. Trường hợp này có thể vào phần: Trợ giúp → bảng kê mua vào 01-2/GTGT hoặc bảng kê bán ra 01-1/GTGT để nhập các thông tin vào rồi gửi kèm theo tờ khai GTGT.5. Khi nhập mã số thuế của đơn vị lần đầu tiên vào phần mềm hỗ trợ kê khai:
Mã số thuế theo quy định chỉ có 10 số hoặc 13 số (nếu là của chi nhánh). Trường hợp mã 13 số kế toán không ghi dấu gạch ngang, không chấm phẩy trước 3 số cuối.
6. Một số máy tính cài phần mềm hỗ trợ kê khai khi sử dụng chức năng khai bổ sung điều chỉnh, tra cứu tờ khai thì báo lỗi Run Time Error ‘9’ khi kích hoạt vào biểutượng này thì bị thoát khỏi phần mềm.
Lỗi này do hệ điều hành Windows bị lỗi do vậy phải cài đặt hệ điều hành Windows và cài lại các phần mềm ứng dụng.
7. Khi phát hiện hồ sơ khai thuế GTGT của các kỳ trước có sai sót thì người nộp thuế lập bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01-KHBS, kèm theo các tờ khai đã được điều chỉnh (phần này làm ngoài phần mềm). Số liệu tại biểu 01-KHBS được tổng hợp vào mẫu 01-3 GTGT trong các trường hợp sau:
– Số liệu điều chỉnh làm tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế được khấu trừ, được hoàn theo chế độ chính sách như hàng hoá bán ra bị trả lại, hàng hoá mua vào bị tổn thất do thiên tai, lũ lụt, hoả hoạn, hàng hoá mua vào điều chuyển sang phục vụ sản xuất hàng không chịu thuế GTGT. Tổng hợp vào cột điều chỉnh tăng trên mẫu 01-3 GTGT, tổng hợp cột này đưa vào chỉ tiêu mã số [35] trên tờ khai 01GTGT.
– Điều chỉnh giảm số thuế phải nộp, tăng số thuế được khấu trừ, được hoàn Kết quả điều chỉnh theo mẫu số 01/KHBS được ghi vào Bảng tổng hợp thuế GTGT theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01-3/GTGT và phản ánh vào Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT để bù trừ với số phải nộp của lần khai thuế tiếp theo. Số liệu tổng hợp cột diều chỉnh giảm trên mẫu 01-3GTGT đưa vào chỉ tiêu [37] của Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT.8. Trường hợp do lỗi chủ quan của doanh nghiệp,…
 …doanh nghiệp tự phát hiện và lập hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh dẫn đến tăng số thuế GTGT phải nộp, giảm số thuế GTGT được khấu trừ, được hoàn thì người nộp thuế phải khai bổ sung, điều chỉnh riêng theo mẫu số 01/KHBS; đồng thời phải nộp số thuế tăng thêm và số tiền phạt chậm nộp phát sinh theo số thuế tăng thêm theo quy định tại điều 106 của Luật quản lý thuế, không được phản ánh số thuế GTGT tăng thêm đó vào Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT của kỳ kê khai tiếp theo.Lưu ý: Các trường hợp có hồ sơ khai bổ sung điều chỉnh doanh nghiệp cần giải thích rõ nguyên nhân, lý do sai sót, kèm theo các tại liệu liên quan, ví dụ kê khai nhầm 2 lần một số hoá đơn, vào nhầm số liệu…lập lại tờ khai có sai sót, ghi rõ dưới dòng kỳ khai thuế là khai bổ sung điều chỉnh.
Trường hợp trong thời hạn nộp hồ sơ, NNT phát hiện có sai sót trong hồ sơ đã nộp thì sử dụng chức năng của phần mềm HTKK như sau: Chọn chức năng khai bổ sung điều chỉnh→ Khai thay thế.9.Trường hợp người nộp thuế kê khai điều chỉnh….
… làm giảm thuế GTGT đầu vào, làm tăng số thuế GTGT phải nộp như giảm giá hàng bán, hàng bán trả lại, do thẩm định làm giảm giá trị công trình XDCB … theo quy định các trường hợp này căn cứ hợp đồng để người mua và người bán hàng hóa, dịch vụ xuất hoá đơn điều chỉnh và người nộp thuế căn cứ hợp đồng, hoá đơn điều chỉnh để kê khai số thuế GTGT và không tính phạt nộp chậm trong trường hợp này.10. Ví dụ một tình huống cụ thể:
Tại tờ khai thuế GTGT tháng 5/2007, nếu Doanh nghiệp kê khai đúng thì số thuế GTGT được khấu trừ chuyển kỳ sau là 10.000.000đ. Do sai sót chủ quan, doanh nghiệp đã khai tăng thuế GTGT đầu vào (hoặc khai giảm thuế GTGT đầu ra phải nộp 1.000.000đ) dẫn đến làm tăng số thuế GTGT được khấu trừ chuyển kỳ sau là 11.000.000đ.
Tháng 7/2007, người nộp thuế tự kê khai bổ sung, điều chỉnh số thuế đã kê khai sai tháng 5/2007, thì xử lý như sau:
– Trường hợp từ tháng 5/2007 đến tháng 7/2007, doanh nghiệp liên tục phát sinh số thuế GTGT âm nhưng chưa xin hoàn thuế thì không bị xử phạt về hành vi chậm nộp tiền thuế. Trường hợp doanh nghiệp xin hoàn thuế thì bị xử phạt về hành vi khai sai dẫn đến tăng số thuế được hoàn theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP.
– Trường hợp phát sinh số thuế phải nộp trong tháng 6/2007 mà số thuế âm từ tháng 05/2007 được chuyển sang kỳ sau nên làm giảm số thuế phải nộp của tháng tiếp theo thì xử phạt về hành vi chậm nộp tiền thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 106 Luật quản lý thuế. Thời điểm xác định phạt chậm nộp được tính sau ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.11. Chuyển đổi font chữ…
            Khi bạn muốn chuyển đổi toàn bộ nội dung văn bản được soạn từ chương trình Word , Excel, hoặc Power point đã định dạng font chữ .Vn Time, nay cần chuyển toàn bộ sang Time news Roman, bạn có thể sử dụng nhiều cách, nhưng tiện ích nhất là sử phần mềm Uconvert-Uoffice trong đĩa này như sau:12. Lỗi định dạng ngày tháng của chứng từ khi nhận dữ liệu từ file:
Khi bảng kê mua vào, bán ra được kết xuất từ phần mềm kế toán hoặc soạn thảo từ file excel ngày tháng của chứng từ đã định dạng đúng nhưng sử dụng chức năng nhận dữ liệu từ file của ứng dụng HTKK thì ngày tháng chứng từ bị đảo lộn nhưng chỉ xuất hiện một số chứng từ chứ không phải toàn bộ, khi đó người sử dụng phải sửa ngày tháng của từng chứng từ sai thi mới ghi được.Cách xử lý:
-Mở file excel tài liệu (Bảng kê mua vào, bán ra)       Chọn vùng chứa dữ liệu
-Bầm chuột vào chức năng Data trên thanh công cụ của excel
-Bấm chuột vào chức năng Text columns
-Bấm chuột vào Next
-Trong chức năng Text qualier chọn dấu ( ’ ) – dấu nháy đơn
-Bấm chuột vào Next
-Trong chức năng Column data format chọ Text
-Bấm chuột vào finish
-Đóng file tài liệu và ghi lại nội dung vừa sửa đổi (Bấm save)
-Sau khi hoàn tất chỉnh sửa thì nhận dữ liệu từ file sẽ không bị lỗi ngày tháng và lỗi cột thuế suất.13. Báo lỗi chỉ tiêu 12, 13 trong tờ khai 01/GTGT khi ghi lại dữ liệu:
Khi cài đặt phiên bản nâng cấp cần phải gỡ bỏ ứng dụng phiên bản cũ, không sử dụng chức năng nâng cấp ứng dụng, sau khi cài đặt xong thì khởi động lại máy tính.14. Cách khắc phục các lỗi khác:
Các lỗi trên là các lỗi cơ bản của phần mềm, xảy ra phổ biến đối với hầu hết các doanh nghiệp. Trong thực tế triển khai sử dụng phần mềm còn xuất hiện rất nhiều tình huống lỗi xảy ra do lỗi chủ quan của doanh nghiệp hoặc lỗi do phần mềm kê khai thuế, lỗi do vi rút nhưng các lỗi trên là không phổ biến, mang tính cá biệt do vậy giải pháp khắc phục không được trình bày trong tài liệu này. Khi gặp vướng mắc doanh nghiệp có thể đề nghị cơ quan thuế hỗ trợ dưới nhiều hình thức như trao đối trực tiếp, qua điện thoại, bằng thư điện tử, bằng văn bản…
Các lỗi trình bày trong tài liệu này chủ yếu xuất hiện trong phần mềm HTKK phiên bản 1.3.0.1. Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các Cục thuế, các doanh nghiệp Tổng cục thuế đã phối hợp với nhà cung cấp phần mềm, khắc phục triệt để một số lỗi và cho ra phiên bản nâng cấp HTKK 1.3.1. Tuy nhiên còn tồn tại một số lỗi và nhược điểm của phần mềm cần tiếp tục được sửa đổi, chửng hạn như lỗi “12, 13” nêu trên là lỗi phiên bản HTKK 1.3.1, mẫu tờ khai vẫn chưa thiết kế hợp lý.
 

 

Độ an toàn của HTKK 1.3.1

Chúng tôi đã phân tích phiên bản HTKK 1.3.1 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download HTKK 1.3.1 để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *