[DOWNLOAD]

DupeGuru Music Edition 5.5.0 (viêt tắt là ME) là công cụ tìm bản sao các bản nhạc trong bộ sưu tập của bạn. Phần mềm sẽ quét filenames, tag hoặc nội dung. dupeGuru ME là một người anh em của dupeGuru. 

DupeGuru Music Edition 5.5.0 (viêt tắt là ME) là công cụ tìm bản sao các bản nhạc trong bộ sưu tập của bạn. Phần mềm sẽ quét filenames, tag hoặc nội dung. DupeGuru Music Edition 5.5.0 là một người anh em của dupeGuru.

DupeGuru Music Edition 5.5.0

DupeGuru Music Edition 5.5.0 – Tìm bản sao nhạc

DupeGuru Music Edition 5.5.0 không những có thể làm được mọi thứ như dupeGuru , mà còn có nhiều cột thông tin hơn (ví dụ bitrate, độ dài, tags,..) và nhiều dạng quét hơn (filename với nội dung, tags và nội dung audio ).

 tổng hợp

Độ an toàn của DupeGuru Music Edition 5.5.0

Chúng tôi đã phân tích phiên bản DupeGuru Music Edition 5.5.0 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download DupeGuru Music Edition 5.5.0 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *