Download Nvidia nForce Driver for Windows XP 32

[DOWNLOAD] Nvidia nForce Driver for Windows XP 32-bit 15.23 WHQL Nvidia nForce Driver for Windows XP 32-bit 15.23 WHQL Hỗ trợ nForce 790i Ultra SLI nForce 790i SLI nForce 780i SLI nForce 750i SLI nForce 680i SLI nForce 680a SLI nForce 680i LT SLI nForce 650i SLI nForce 650i Ultra nForce 590 SLI Intel nForce […]

Read More

Download driver GeForce 256 (WinXP/2k) 71.89

[DOWNLOAD]   Hỗ trợ cho GeForce 6200 với TurboCache™, NVIDIA PureVideo™, và NVIDIA SLI™Hỗ trợ Microsoft® DirectX® 9.0c và OpenGL® 1.5 Driver GeForce 256 (WinXP/2k) 71.89 r. Điều này kit WDM trình điều khiển phải được sử dụng với các trình điều khiển đồ họa mới nhất Driver GeForce 256 (WinXP/2k) 71.89Hãy cài đặt trình […]

Read More

Download Driver Nvidia GeForce 2/3/4/FX/6 Series v77.72 Windows NT (SP6)

[DOWNLOAD]   Driver Nvidia GeForce 2/3/4/FX/6 Series v77.72 Windows NT (SP6)- Hỗ trợ GeForce 6 series GPU – Hỗ trợ OpenGL® 2.0 Yêu cầu hệ thống khi cài Driver Nvidia GeForce 2/3/4/FX/6 Series v77.72 Windows NT (SP6) Yêu cầu bản Service Pack 6 Internet Explorer 4.0 trở lên Độ an toàn của Driver Nvidia GeForce […]

Read More

Download Driver Intel 82865G Graphics Controller 14.17

[DOWNLOAD]   Driver Intel 82865G Graphics Controller 14.17 – Intel 82865G Graphics Controller 14.17 Driver Intel 82865G Graphics Controller 14.17 Cài đặt trình điều khiển cho bộ điều khiển đồ họa tích hợp của chipset Intel ®. Đây không phải là để được sử dụng nếu hệ thống có một thẻ bên đồ họa thứ […]

Read More

Download driver Nvidia GeForce 2/3/4 Series Linux x64 v1.0

[DOWNLOAD]   driver Nvidia GeForce 2/3/4 Series Linux x64 v1.0-9755 – Thêm hỗ trợ cho Quadro FX 4600 và Quadro FX 5600Thêm hỗ trợ cho Nvidia Sli đối với GeForce 8800, Quadro FX 4600 và Quadro FX 5600 Các bước sử dụng driver Nvidia GeForce 2/3/4 Series Linux x64 v1.0-9755 Bước 1: Đọc trước về […]

Read More

Download GeForce 256 (Linux Display Driver

[DOWNLOAD]   GeForce 256 (Linux Display Driver – AMD64/EM64T) 1.0-7184 Được hỗ trợ thêm X.Org 7.1 Cải thiện tương tác với các nhân Linux phiên bản mới hơn Kiến trúc GPU GeForce 256 (NV10) GPU Quadro (NV10GL) Sau khi phát hành, GeForce 256 được cung cấp ngành công nghiệp hàng đầu hiệu năng dựng hình […]

Read More

Download GeForce 256 (FreeBSD Display Driver – x86) 1.0

[DOWNLOAD] Được hỗ trợ thêm X.Org 7.1Cải thiện tương tác với các nhân Linux phiên bản mới hơn Được hỗ trợ thêm cho X.Org 7.1 Độ an toàn của GeForce 256 (FreeBSD Display Driver – x86) 1.0 Chúng tôi đã phân tích phiên bản GeForce 256 (FreeBSD Display Driver – x86) 1.0 mới nhất trên […]

Read More

Download driver Nvidia GeForce 2/3/4 Series Linux x86 v1.0

[DOWNLOAD]   driver Nvidia GeForce 2/3/4 Series Linux x86 v1.0-9755 hỗ trợ cho Quadro FX 4600 và Quadro FX 5600Thêm hỗ trợ cho Nvidia Sli đối với GeForce 8800, Quadro FX 4600 và Quadro FX 5600 Hướng dẫn driver Nvidia GeForce 2/3/4 Series Linux x86 v1.0-9755  – Card đồ họa Bước 1: Đọc trước về […]

Read More

Download driver Nvidia GeForce 2/3/4/FX/6 Series v81.98 Windows 9x/ME

[DOWNLOAD]   driver Nvidia GeForce 2/3/4/FX/6 Series v81.98 Windows 9x/ME hỗ trợ GeForce 6 series GPU vàhỗ trợ Microsoft® DirectX® 9.0c và OpenGL® 2.0 driver Nvidia GeForce 2/3/4/FX/6 Series v81.98 Windows 9x/ME hỗ trợ GeForce 6 series GPU và hỗ trợ Microsoft® DirectX® 9.0c và OpenGL® 2.0 Độ an toàn của driver Nvidia GeForce 2/3/4/FX/6 […]

Read More

Download Mobile Intel 945GM Express Chipset Family Graphics Driver

[DOWNLOAD]   Mobile Intel 945GM Express Chipset Family Graphics Driver 14.32.4.4926 1. Hệ thống Mobile Intel 945GM Express Chipset Family Graphics Driver phải có một trong những bộ vi xử lý Intel sau (R) Chipset: Intel(R) 945G Express Chipset Intel(R) 945GZ Express Chipset Intel(R) 946GZ Express Chipset Intel(R) G31 Express Chipset Intel(R) G33 Express Chipset […]

Read More