[DOWNLOAD]

Phần mềm driver cho Zoom ADSL USB 5510B/5610 

Sau khi giải nén file, mở thư mục Zoom ADSL USB OS 9 mới được tạo và đọc tài liệu Read Me trước khi cài đặt. Phần mềm này hỗ trợ từ Mac OS 9.1 tới 9.2.x (Lưu ý: Đây là cũng là  phiên bản driver của Zoom ADSL CD trên Mac OS 9)

Độ an toàn của driver Zoom ADSL USB 5510B/5610 Mac OS 9 v0x202

Chúng tôi đã phân tích phiên bản driver Zoom ADSL USB 5510B/5610 Mac OS 9 v0x202 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download driver Zoom ADSL USB 5510B/5610 Mac OS 9 v0x202 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *