Download Free DWG Viewer

[DOWNLOAD] Free DWG Viewer là một phần mềm giúp bạn xem các tập tin DWG. Xem DWG cũng hỗ trợ các định dạng di sản IGC từ các phiên bản trước của Brava! và vô số. Dựa trên ActiveX, Free DWG Viewer là một ứng dụng máy tính để bàn độc lập Giới thiệu phần […]

Read More

Cheetah3D 5.1 for Mac OS X Download

[DOWNLOAD] Cheetah3D – một chương trình xử lý ảnh đồ họa không gian 3 chiều với đầy đủ các công cụ, tính năng chuyên nghiệp và mạnh mẽ Cheetah3D – một chương trình xử lý ảnh đồ họa không gian 3 chiều với đầy đủ các công cụ, tính năng chuyên nghiệp và mạnh mẽ… […]

Read More

Download 3D Graph Generator 2.6

[DOWNLOAD]   Biểu đồ phẳng (2D) tuy cũng giúp minh họa khá tốt cho bài thuyết trình nhưng nó không gây ấn tượng. Biểu đồ 3D tĩnh bắt mắt hơn nhưng đôi khi không được rõ ràng. Biểu đồ 3D động giải quyết được khuyết điểm này của biểu đồ 3D tĩnh bằng cách cho […]

Read More

Download Sweet Home 3D

[DOWNLOAD]   Bạn đang có kế hoạch thiết kế, trang trí lại đồ nội thất trong nhà nhưng không am hiểu về đồ họa thiết kế. Sweet Home 3D sẽ giúp bạn làm điều đó   Sweet Home 3D là một ứng dụng thiết kế nội thất giúp bạn đặt đồ nội thất với một […]

Read More