Download AllWebMenus Pro

[DOWNLOAD]   AllWebMenus Pro 5.3.872 là một chương trình chạy trên nền DHTML/Java giúp bạn tạo ra các menu đẹp mắt dành cho trang web của bạn mà không cần biết nhiều về lập trình web. AllWebMenus PRO là một chương trình shareware Linko phần mềm cho thiết kế loại hình khác nhau của Java […]

Read More
Download Resource Hacker

Free Download Resource Hacker 5.1.7 phiển bản mới nhất

Chúng ta đã quen thuộc với các file dạng như exe, dll, scr, ocx, res… dùng cho các phần mềm, nhưng bên trong những file đó là gì thì lại là một điều bí ẩn. Nếu tò mò dùng những phần mềm đọc mã hexa để xem thì có thể cũng thấy được “đại khái” […]

Read More

Download RISE Editor

[DOWNLOAD] RISE là bộ phần mềm dành cho viện phát triển hệ thống thông tin. Sử dụng một nguồn mẫu RISE để tạo giải pháp thông tin toàn diện, bao gồm cơ sở dữ liệu, các dịch vụ web và hồ sơ dữ liệu  . Nâng cấp năng suất phát triển và nâng cấp chất […]

Read More

Download Omnis Studio for Mac

[DOWNLOAD] Omnis Studio 5.1 với hỗ trợ của iOS cho phép các nhà lập trình của Omnis có thể mở rộng ứng dụng của mình tới các nền tảng và thị trường mới  . Họ có thể tác dụng đòn bẩy của công nghệ phát triển ứng dụng nhanh chóng của Omnis Studio để tạo […]

Read More

Download XLineCounter

[DOWNLOAD] XLineCounter là một ứng dụng nhỏ của C#, được thiết kế đặc biệt để giúp bạn phân tích các tập tin mã nguồn và đếm số dòng mã nguồn  XLineCounter là một ứng dụng nhỏ của C#, được thiết kế đặc biệt để giúp bạn phân tích các tập tin mã nguồn và đếm […]

Read More

Download Cornerstone for Mac

[DOWNLOAD] Quản lý Subversion – phần mềm mã nguồn mở dùng để quản lý và kiểm tra các phiên bản mã nguồn khác nhau – với một ứng dụng khách, được thiết kế đặc biệt dành cho người dùng Mac  . Cornerstone có khả năng tích hợp với tất cả các tính năng cần thiết […]

Read More

Download Kappa for Mac

[DOWNLOAD] Kappa cung cấp các thư viện và công cụ để tạo các chương trình và thư viện. Những chương trình và thư viện này có thể sử dụng kết hợp của CPU và GPU trong việc xử lý song song (siêu điện toán).  C++, .Net, Perl, Python, Ruby, và các ngôn ngữ khác cũng […]

Read More

Download DBeaver for Mac (64

[DOWNLOAD] DBeaver 1.3.2 là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hỗ trợ JDBC driver. DBeaver rất trực quan và dễ sử dụng để kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, chạy truy vấn, tạo ERD.  DBeaver hỗ trợ các loại cơ sở dữ liệu Oracle, MySQL, IBM DB2, SQL Server, […]

Read More
download Dbeaver

Download DBeaver – Phần mềm quản lý dữ liệu 2021

Download DBeaver 6.4 dùng để quản lý cơ sở dữ liệu, truy vấn, kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, tạo ERD dùng trên PC. Với các tính năng mới cập nhập bao gồm chạy và tô màu cú pháp cho câu lệnh SQL, SQL script tự động đổi màu tùy theo […]

Read More

Download oXygen XML Editor for Linux (32 bit)

[DOWNLOAD] oXygen XML Editor for Linux là phần mềm đơn giản để sử dụng XML Editor, XSLT/XQuery Debugger và Profiler, hỗ trợ Unicode đầy đủ. Hay nói ngắn gọn đây là phần mềm cho bạn sử dụng dễ dàng trình soạn thảo Java XML dành cho Linux  oXygen XML Editor là phần mềm đơn giản […]

Read More