Website Download123.vn  xem xét vấn đề bảo mật của bạn một cách nghiêm túc. Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của mọi đối tượng tải và sử dụng phần mềm được cung cấp bởi website.

Chính sách bảo mật này bao gồm:

1. KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO MỤC ĐÍCH TRAO ĐỔI THƯƠNG MẠI

Website không thu thập thông tin cá nhân của bất cứ người dùng nào truy cập vào website cho các mục đích thương mại khác. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của người dùng để bán cho bất cứ đơn vị cá nhân hay tổ chức nào khác.

Download có thể lưu trữ thông tin về hành vi của người dùng để sử dụng cho việc tối ưu nội dung website, tối ưu trải nghiệm người dùng.

2. KHÔNG CUNG CẤP PHẦN MỀM ĐỘC HẠI

Chúng tôi không cung cấp các phần mềm độc hại, hay phần mềm gián điệp. Các phần mềm được giới thiệu trên Download123.vn đều được kiểm duyệt kỹ lưỡng trước khi xuất bản để đảm bảo an toàn cho người dùng

3.   LIÊN KẾT ĐẾN NHỮNG TRANG KHÁC

Website này có thể chứa những liên kết tới các trang web khác. Dowload123.vn không giám sát hoặc kiểm soát nội dung những trang này cũng như việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại đó. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào nào đối với các thông tin trên website đó và đề nghị bạn nên xem xét chính sách bảo mật riêng của từng website khi thực hiện tải phần mềm.

4. THAY ĐỔI VỚI CHÍNH SÁCH NÀY

Download123.vn có thể cập nhật chính sách bảo mật để phù hợp với phương châm hoạt động của website. Mọi thay đổi sẽ được đưa lên website này, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên nên xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi.