Sketchup Pro

Trimble gần đây đã phát hành SketchUp Pro 2018, phiên bản mới nhất của phần mềm kiến ​​trúc 3D tốt nhất trên thế giới. Đã thêm các tùy chọn tính năng mới nhất để xử lý dữ liệu BIM và Phần cắt, cũng như thêm xuất STL gốc mới. Tất cả các phiên bản cũ của sketchup […]

Read More

IBM SPSS 23: Phần mềm thống kê

SPSS là gì? SPSS là phần mềm thống kê phổ biến nhất trên thế giới. Được sử dụng bởi nhiều tổ chức kinh doanh, chính phủ, nghiên cứu và học thuật. Bây giờ phiên bản mới nhất của ứng dụng RSS phù hợp cho người mới bắt đầu hoặc nhà phân tích hoặc nhà thống kê có kinh […]

Read More