Tài liệu liên quan tải mẫu hợp đồng khoán việc

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Hiện nay có những công việc được tính lương theo số lượng sản phẩm và không thuê dài hạn, vì vậy người sử dụng lao động chỉ cần giao công việc cho người lao động và trả tiền theo mức lao động đó, đó gọi là làm hợp đồng khoán việc

  Từ khoá: hợp đồng khoán việc mới nhất, mẫu hợp đồng khoán việc, tải hợp đồng khoán việc, làm hợp đồng khoán việc, hợp đồng khoán việc cho người lao động, khoán việc cho người lao động,,hợp đồng,làm việc theo số lượng

 • Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  Sau khi được nhận vào làm việc tại một công ty nào đó cần ký hợp đồng lao động thỏa thuận giữa hai bên, xin giới thiệu với các bạn mẫu hợp đồng lao động mới nhất

  Từ khoá: hợp đồng lao động, mẫu hợp đồng lao động mới nhất, hợp đồng lao động thử việc, hợp đồng lao động chính thức, viết hợp đồng lao đồng, tải mẫu hợp đồng lao động,lao,mẫu hợp,hợp đồng làm việc

 • Download

  Khi nhận nhân viên vào làm việc bạn phải soạn thảo hợp đồng lao động để đảm bảo quyền lợi cho hai bên, xin giới thiệu một số mẫu mẫu hợp đồng lao động

  Từ khoá: mẫu hợp đồng lao động, hợp đồng lao động, cách soạn thảo hợp đồng lao động, cách viết hợp đồng lao động, mẫu hợp đồng lao động thử việc, hợp đồng lao động thử việc, hợp đồng lao động chuẩn, hợp đồng lao động mẫu, hợp đồng lao động vô thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn,lao,hợp đồng,

 • Bộ Xây dựng

  Sau khi nhận công nhân vào làm việc phải thử việc một thời gian vì vậy bạn phải ký một hợp đồng thử việc, nếu vượt qua thử thách này bạn mới có thể ký hợp đồng lao động chính thức

  Từ khoá: mẫu hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động thử việc, tải mẫu hợp đồng lao động thử việc, hợp đồng lao động chính thức, hợp đồng lao động, hợp đồng lao động cho người mới đi làm,,hợp đồng

 • Bộ Xây dựng

  Thông tư số 08/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng

  Từ khoá: Thông tư 08/2011/TT-BXD Bộ Xây dựng, tải Thông tư 08/2011/TT-BXD, Thông tư 08/2011/TT-BXD do Trần Văn Sơn ký, tải văn bản 08/2011/TT-BXD,hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng

 • Bộ Tài chính

  Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính : Về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

  Từ khoá: Quyết định 15/2007/QĐ-BTC Bộ Tài chính, download Quyết định 15/2007/QĐ-BTC, Quyết định 15/2007/QĐ-BTC do Trần Xuân Hà ký, tải văn bản 15/2007/QĐ-BTC

 • Hội đồng Bộ trưởng

  Nghị quyết số 154/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng : Nghị quyết về việc hoàn chỉnh công tác khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp

  Từ khoá: Nghị quyết 154/HĐBT Hội đồng Bộ trưởng, download Nghị quyết 154/HĐBT, Nghị quyết 154/HĐBT do Tố Hữu ký, tải văn bản 154/HĐBT, người lao động trong hợp tác xã , tập đoàn sản xuất nông nghiệp

 • Thủ tướng Chính phủ

  Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

  Từ khoá: Quyết định 02/2012/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ, download Quyết định 02/2012/QĐ-TTg, Quyết định 02/2012/QĐ-TTg do Nguyễn Tấn Dũng ký, tải văn bản 02/2012/QĐ-TTg

 • Download

  Hiện nay ngoại ngữ là vấn đề không thể thiếu khi xin việc, vì vậy có rất nhiều công ty yêu cầu bạn phải viết sơ yếu lý lịch tiếng anh hay đơn xin việc tiếng anh

  Từ khoá: sơ yếu lý lịch tiếng anh, tải mẫu sơ yếu lý lịch tiếng anh, cv xin việc tiếng anh, mẫu cv xin việc tiếng anh, đơn xin việc tiếng anh, mẫu đơn xin việc tiếng anh, đơn xin việc, đơn xin việc dành cho người có kinh nghiệm,,mẫu sơ

 • Download

  Khi đi xin việc bạn cần phải có một đơn xin việc hay cv xin việc rõ ràng ngắn gọn nhưng lại nói lên được khả năng của bạn để người tuyển dụng thích, xin giới thiệu với các bạn mẫu đơn xin việc mà chúng tối sưu tầm được nhiều người sử dụng nhất

  Từ khoá: tải mẫu đơn xin việc, tải cv xin việc chuyên nghiệp,cách viết đơn xin việc, cách viết cv xin việc hay nhất, cv xin việc, đơn xin việc tiếng việt, mẫu đơn xin việc tiếng việt, đơn xin việc tiếng anh, mẫu đơn xin việc tiếng anh, mẫu đơn xin việc dành cho người có kinh nghiệm,xin,mẫu đơn, ,cv,

 

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá