Tài liệu liên quan tải mẫu bảng chấm công

 • Download

  Nhân viên đi làm cần phải có bảng chấm công để theo dõi số ngày công làm việc của mỗi người, xin giới thiệu bảng chấm công

  Từ khoá: mẫu bảng chấm công, bảng chấm công nhân viên, bảng chấm công cho nhân viên, tải mẫu bảng chấm công, bảng chấm công,,biểu mẫu

 • Download

  Đối với các công ty cổ phần việc đóng cổ phần vào công ty là điều quan trọng nhất, mới đầu thành lập khi góp vốn cần làm biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần để đảm bảo luật pháp

  Từ khoá: biên bản góp vốn thành lập công ty, tải mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty, biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần, mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty mới nhất, biên bản góp vốn công ty cổ phần, mẫu biên bản góp vốn,,mẫu biên,góp vốn thành lập công ty cổ phần

 • Bộ Công nghiệp

  Quyết định số 113/2003/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp : Về việc chấm dứt hoạt động của Tổng Công ty Nhựa Việt Nam

  Từ khoá: Quyết định 113/2003/QĐ-BCN Bộ Công nghiệp, tải Quyết định 113/2003/QĐ-BCN, Quyết định 113/2003/QĐ-BCN do Hoàng Trung Hải ký, download văn bản 113/2003/QĐ-BCN, chấm dứt hoạt động của tổng công ty nhựa việt nam

 • Bộ Công nghiệp

  Quyết định số 102/2003/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp : Về việc chấm dứt hoạt động của Tổng Công ty Rượu Bia Nước giải khát Việt Nam

  Từ khoá: Quyết định 102/2003/QĐ-BCN Bộ Công nghiệp, download Quyết định 102/2003/QĐ-BCN, Quyết định 102/2003/QĐ-BCN do Hoàng Trung Hải ký, tải văn bản 102/2003/QĐ-BCN, chấm dứt hoạt động của tổng công ty rượu bia nước giải khát việt nam

 • Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

  Khi muốn chuyển công tác tới một nơi làm việc mới bạn cần viết đơn xin thuyên chuyển công tác, xin giới thiệu những đơn xin chuyển công tác đúng tiêu chuẩn được sử dụng nhiều nhất và những hồ sơ cần thiết khi chuyển công tác

  Từ khoá: tải mẫu đơn xin chuyển công tác, cách viết đơn xin chuyển công tác, xin thuyên chuyển công tác, đơn xin chuyển công tác giáo viên, đơn xin thuyên chuyển công tác của giáo viên, mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác ngoại tỉnh,đơn xin chuyển công tác, mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác giáo viên,xin,mẫu đơn,,,,hay,những mẫu đơn xin chuyển công tác và hồ sơ cần thiết khi chuyển công tác,,,đơn xin

 • Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

  Sau một thời gian đi học hỏi kingh nghiệm hay đi công tác xa bạn cần viết báo cáo tình hình và kết quả học tập với cấp trên, xin giới thiệu mẫu báo cáo tình hình và kết quả học tập

  Từ khoá: mẫu báo cáo tình hình và kết quả học tập, báo cáo tình hình và kết quả học tập, báo cáo tình hình và kết quả học tập, báo cáo kết quả học tập, báo cáo tình hình học tập, mẫu báo cáo tình hình, báo cáo kết quả đi công tác, mẫu báo cáo,,mẫu báo

 • Chính phủ

  Nêu lên những nghị định nghị quyết của Chính phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, trường học;

  Từ khoá: nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, mẫu nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, nghị quyết hội nghị cán bộ công nhân viên chức, mẫu nghị quyết hội nghị cán bộ công nhân viên chức, nghị quyết hội nghị cán bộ viên chức, mẫu nghị quyết hội nghị cán bộ viên chức, nghị quyết hội nghị cán bộ công chức cơ quan, mẫu nghị quyết hội nghị cán bộ công chức 2013,,mẫu nghị

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Những quy định chung và cần thiết tại các công ty cổ phần mà bạn nên tham khảo

  Từ khoá: điều lệ công ty cổ phần, tải mẫu điều lệ công ty cổ phần, điều lệ công ty cổ phần mới nhất, quy định công ty cổ phần, quy định công ty, điều lệ công ty, mẫu điều lệ công ty,ty,mẫu điều,quy định tại công ty cổ phần

 • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Khi muốn công nhận vật gì là di sản văn hóa, bảo vật quốc gia cần viết đơn đề nghị công nhận bảo vật quốc gia, chúng tôi cung cấp mẫu đơn đề nghị công nhận bảo vật quốc gia cho các bạn tham khảo

  Từ khoá: mẫu đơn đề nghị công nhận bảo vật quốc gia, đơn đề nghị công nhận bảo vật quốc gia, viết đơn đề nghị công nhận bảo vât quốc gia, làm đơn ơn đề nghị công nhận bảo vât quốc gia, hướng dẫn viết ơn đề nghị công nhận bảo vât quốc gia,,mẫu đơn,

 • Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

  Sau một thời gian làm bài tập lớn hay đi thực tế, thực tập bạn cần báo cáo kết quả, xin giới thiệu với các bạn mẫu báo cáo kết quả học tập và vận dùng vào công việc

  Từ khoá: mẫu báo cáo kết quả học tập và vận dụng vào công việc, báo cáo kết quả học tập và vận dụng vào công việc, báo cáo kết quả học tập, bài mẫu báo cáo học tập và vận dụng vào công việc, báo cáo kết quả học tập, báo cáo vận dụng vào công việc, báo cáo kết quả,,mẫu báo

 

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá