Tài liệu liên quan tải cách viết hợp đồng lao động

 • Download

  Khi nhận nhân viên vào làm việc bạn phải soạn thảo hợp đồng lao động để đảm bảo quyền lợi cho hai bên, xin giới thiệu một số mẫu mẫu hợp đồng lao động

  Từ khoá: mẫu hợp đồng lao động, hợp đồng lao động, cách soạn thảo hợp đồng lao động, cách viết hợp đồng lao động, mẫu hợp đồng lao động thử việc, hợp đồng lao động thử việc, hợp đồng lao động chuẩn, hợp đồng lao động mẫu, hợp đồng lao động vô thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn,lao,hợp đồng,

 • Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  Sau khi được nhận vào làm việc tại một công ty nào đó cần ký hợp đồng lao động thỏa thuận giữa hai bên, xin giới thiệu với các bạn mẫu hợp đồng lao động mới nhất

  Từ khoá: hợp đồng lao động, mẫu hợp đồng lao động mới nhất, hợp đồng lao động thử việc, hợp đồng lao động chính thức, viết hợp đồng lao đồng, tải mẫu hợp đồng lao động,lao,mẫu hợp,hợp đồng làm việc

 • Bộ Xây dựng

  Sau khi nhận công nhân vào làm việc phải thử việc một thời gian vì vậy bạn phải ký một hợp đồng thử việc, nếu vượt qua thử thách này bạn mới có thể ký hợp đồng lao động chính thức

  Từ khoá: mẫu hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động thử việc, tải mẫu hợp đồng lao động thử việc, hợp đồng lao động chính thức, hợp đồng lao động, hợp đồng lao động cho người mới đi làm,,hợp đồng

 • Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  Có những lạo hợp đồng không phải chính thức mà chỉ làm một thời gian nhất định nào đó khi công ty cần, khi không cần thì có thể cho nghỉ việc gọi là hợp đông lao động thời vụ

  Từ khoá: mẫu hợp đồng lao động thời vụ, tải mẫu hợp đồng lao đồng thời vụ, lao động thời vụ, làm hợp đồng lao động thời vụ, ,lao,hợp đồng,lao động theo từng đợt thời gian

 • Download

  Nếu trong khi thực hiện hợp đồng lao động có những sai xót thì bên sử dụng lao động hay lao động đều có thể chấm dứt hợp đồng, giới thiệu mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng được nhiều tổ chức cá nhân sử dụng

  Từ khoá: quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng, quyết định chấm dứt hợp đồng, tải mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng, chấm dứt hợp đồng,,mẫu quyết,chấm dứt hợp đồng lao động

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Hiện nay có những công việc được tính lương theo số lượng sản phẩm và không thuê dài hạn, vì vậy người sử dụng lao động chỉ cần giao công việc cho người lao động và trả tiền theo mức lao động đó, đó gọi là làm hợp đồng khoán việc

  Từ khoá: hợp đồng khoán việc mới nhất, mẫu hợp đồng khoán việc, tải hợp đồng khoán việc, làm hợp đồng khoán việc, hợp đồng khoán việc cho người lao động, khoán việc cho người lao động,,hợp đồng,làm việc theo số lượng

 • Download

  Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng và các thủ tục thanh lý hợp đồng

  Từ khoá: biên bản thanh lý hợp đồng, tải biên bản thanh lý hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng lao động, biên bản thanh lý hợp đồng kinh doanh, thanh lý hợp đồng,thanh,biên bản

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Khi muốn người khác thay mình làm các thủ tục liên quan đến đất đai, nhà ở bạn cần viết hợp đồng ủy quyền bất động sản

  Từ khoá: hợp đồng ủy quyền bất động sản, hợp đồng ủy quyền đất, tải mẫu hợp đồng ủy quyền bất động sản, hợp đồng ủy quyền bất động sản mới nhất, ủy quyền bất động sản, thủ tục ủy quyền bất động sản,,mẫu hợp

 • Bộ Giao thông vận tải

  Mẫu đơn đề nghị cấp phép hoạt động bến thủy nội địa dành cho các phương tiện hoạt động đường thủy

  Từ khoá: đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, viết đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, hướng dẫn viết đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, cách viết đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa,,đơn đề

 • Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

  Bạn muốn viết một đơn nhập học vào cao học nhưng lại không biết nên viết như thế nào, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn cách viết và mẫu đơn nhập học cao học

  Từ khoá: đơn xin nhập học cao học, mẫu đơn xin nhập học cao học, viết đơn xin nhập học cao học, cách viết đơn nhạp hoc cao hoc, hướng dẫn viết đơn nhập học cao động, tải mẫu đơn xin nhập học cao học, xin nhập học vào cao học,cao,mẫu đơn

 

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá