Tài liệu liên quan tải đơn xin thuyên chuyển công tác của giáo viên

 • Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

  Khi muốn chuyển công tác tới một nơi làm việc mới bạn cần viết đơn xin thuyên chuyển công tác, xin giới thiệu những đơn xin chuyển công tác đúng tiêu chuẩn được sử dụng nhiều nhất và những hồ sơ cần thiết khi chuyển công tác

  Từ khoá: tải mẫu đơn xin chuyển công tác, cách viết đơn xin chuyển công tác, xin thuyên chuyển công tác, đơn xin chuyển công tác giáo viên, đơn xin thuyên chuyển công tác của giáo viên, mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác ngoại tỉnh,đơn xin chuyển công tác, mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác giáo viên,xin,mẫu đơn,,,,hay,những mẫu đơn xin chuyển công tác và hồ sơ cần thiết khi chuyển công tác,,,đơn xin

 • Download

  Giới thiệu đơn xin chuyển công tác được đánh giá là hay với nguyên nhân lý do xin chuyển công tác hợp lý, cách viết chuẩn, các bạn có thể theo dõi và xem chi tiết mẫu đơn trên

  Từ khoá: đơn xin chuyển công tác hay nhất, đơn xin chuyển công tác giáo viên, đơn xin chuyển công tác hành chính, đơn xin chuyển công tác nhân sự, những đơn xin chuyển công tác hay nhất, đơn xin chuyển công tác chuẩn, đơn xin thuyên chuyển công tác,xin,hay,đơn xin,mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác hay được sử dụng

 • Download

  Giới thiệu một số mẫu đơn xin chuyển công tác của giáo viên xin chuyển công tác, chuyển trường đi nơi khác làm việc

  Từ khoá: tải mẫu đơn xin chuyển công tác, xin chuyển công tác, đơn xin chuyển công tác, xin chuyển công tác giáo viên, đơn xin chuyển công tác của giáo viên, mẫu đơn xin chuyển công tác, đơn xin thuyên chuyển công tác, xin chuyển công tác, đơn xin chyển trường, biểu mẫu xin chuyển công tác, thủ tục chuyển công tác, thủ tục chuyển trường,xin,đơn xin,xin chuyển công tác của giáo viên,,,,

 • Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

  Để quản lý việc các giáo viên tổ chức dạy thêm học thêm tràn lan, bộ giáo dục đã đưa ra quyết định giáo viên muốn dạy thêm phải được cấp giấy phép, xin giới thiệu Đơn xin đề nghị cấp phép dạy thêm cho giáo viên

  Từ khoá: đơn xin đề nghị cấp giấy phép dạy thêm cho giáo viên, mẫu đơn xin đề nghị cấp giấy phép dạy thêm cho giáo viên, đơn xin đề nghị cấp phép dạy thêm cho giáo viên, viết đơn xin đề nghị cấp phép dạy thêm cho giáo viên, cách viết đơn xin đề nghị cấp phép dạy thêm cho giáo viên, hướng dẫn làm đơn xin đề nghị cấp phép dạy thêm cho giáo viên, làm đơn xin đề nghị cấp phép dạy thêm cho giáo viên,xin,đơn xin

 • UBND Tỉnh Kon Tum

  Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kon Tum : Ban hành Quy định về thuyên chuyển, luân chuyển giáo viên

  Từ khoá: Quyết định 12/2008/QĐ-UBND UBND Tỉnh Kon Tum, tải Quyết định 12/2008/QĐ-UBND, Quyết định 12/2008/QĐ-UBND do Trương Thị Ngọc Ánh ký, download văn bản 12/2008/QĐ-UBND, thuyên chuyển luân chuyển giáo viên

 • Download

  Hướng dẫn và mẫu đơn xin nghỉ học dành cho hệ sinh viên các trường cao đẳng đại học và trung cấp chuyên nghiệp trên cả nước

  Từ khoá: tải mẫu đơn xin nghỉ học, mẫu đơn xin nghỉ học, đơn xin nghỉ học dành cho sinh viên, viết đơn xin nghỉ học, giấy xin phép nghỉ học, xin nghỉ học, viết giấy xin phép nghỉ học, đơn xin nghỉ học mới nhất,xin,đơn xin,mẫu đơn xin nghỉ học dành cho sinh viên,,,sinh

 • Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

  Hướng dẫn cách viết và mẫu đơn xin nghỉ học chuẩn đảm bảo yêu cầu của tất cả các nhà trường từ học sinh đến sinh viên

  Từ khoá: tải mẫu đơn xin nghỉ học, mẫu đơn xin nghỉ học, giấy xin nghỉ học, giấy xin phép nghỉ học, biểu mẫu xin nghỉ học, đơn xin nghỉ học dành cho sinh viên, cách viết đơn xin nghỉ học, viết đơn xin nghỉ học, giấy xin phép nghỉ học,xin,đơn xin,đơn xin nghỉ học dành cho tất cả các hệ học sinh,,,,,,

 • Download

  Sinh viên mới ra trường viết đơn xin việc không phải là chuyện dễ dàng, sau đây chúng tôi xin giới thiệu cho các bạn tham khảo mẫu đơn xin việc dành cho người chưa có kinh nghiệm

  Từ khoá: mẫu đơn xin việc tiếng việt, mẫu đơn xin việc dành cho người chưa có kinh nghiệm, đơn xin việc dành cho người chưa có kinh nghiệm, đơn xin việc cho sinh viên mới ra trường, đơn xin việc dành cho sinh viên, đơn xin việc tiếng anh, cv xin việc tiếng anh,xin,mẫu đơn,cv xin việc dành cho người chưa có kinh nghiệm

 • Bộ Công nghiệp

  Quyết định số 25/2001/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp : Chuyển Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ về làm đơn vị sự nghiệp thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam

  Từ khoá: Quyết định 25/2001/QĐ-BCN Bộ Công nghiệp, tải Quyết định 25/2001/QĐ-BCN, Quyết định 25/2001/QĐ-BCN do Đặng Vũ Chư ký, download văn bản 25/2001/QĐ-BCN,chuyển viện cơ khí năng lượng , mỏ làm đơn vị sự nghiệp thành viên của tổng công ty than việt nam

 • Bộ Công nghiệp

  Quyết định số 21/2000/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp : Chuyển trường cao đẳng kỹ thuật mỏ, đơn vị thành viên của Tổng công ty Than Việt Nam về làm đơn vị trực thuộc Bộ Công nghiệp

  Từ khoá: Quyết định 21/2000/QĐ-BCN Bộ Công nghiệp, tải Quyết định 21/2000/QĐ-BCN, Quyết định 21/2000/QĐ-BCN do Đặng Vũ Chư ký, download văn bản 21/2000/QĐ-BCN

 

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá