Download Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Phát hành bởi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 01/2/2013 Dung lượng: 783 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ
 

Để xem nội dung Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT thong tu lien tich 102013ttlt bnnptnt bkhdt ky boi ha cong tuan dao quang thu huong dan quan ly su dung von dau tu tu ngan sach nha nuoc thuc hien ke hoach bao ve va phat trien rung giai doan 2011 2020 theo quyet dinh so 57qd ttg ngay 09012012 cua thu tuong chinh phu do bo nong nghiep va phat trien nong thon bo ke hoach va dau tu ban hanh , tai Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá