Download Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một

Phát hành bởi: Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 11/3/2013 Dung lượng: 936 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV của Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015
 

Để xem nội dung Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV thong tu lien tich 092013ttlt bgdt btc bnv ky boi nguyen duy thang nguyen thi minh nguyen thi nghia huong dan thuc hien chi ho tro an trua cho tre em mau giao va chinh sach doi voi giao vien mam non theo quy dinh tai quyet dinh so 602011qd ttg ngay 26 thang 10 nam 2011 cua thu tuong chinh phu quy dinh mot so chinh sach phat trien giao duc mam non giai doan 2011 2015 do bo tai chinh bo giao duc va dao tao bo noi vu ban hanh , tai Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá