Download Thông tư 64/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Phát hành bởi: Bộ Tài chính Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 15/5/2013 Dung lượng: 2289 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư 64/2013/TT-BTC bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 

Để xem nội dung Thông tư 64/2013/TT-BTC bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Thông tư 64/2013/TT-BTC thong tu 642013tt btc ky boi do hoang anh tuan huong dan thi hanh nghi dinh so 512010nd cp ngay 14 thang 5 nam 2010 cua chinh phu quy dinh ve hoa don ban hang hoa cung ung dich vu do bo tai chinh ban hanh , tai Thông tư 64/2013/TT-BTC mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư 64/2013/TT-BTC được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá