Download Thông tư 26/2013/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Phát hành bởi: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 15/7/2013 Dung lượng: 171 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư 26/2013/TT-BGDĐT bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 

Để xem nội dung Thông tư 26/2013/TT-BGDĐT bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Thông tư 26/2013/TT-BGDĐT thong tu 262013tt bgdt ky boi bui van ga sua doi bo sung mot so dieu cua quy dinh ve trinh tu thu tuc cong nhan van bang cua nguoi viet nam do co so giao duc nuoc ngoai cap ban hanh kem theo quyet dinh so 772007qd bgdt ngay 20122007 cua bo truong bo giao duc va dao tao do bo giao duc va dao tao ban hanh , tai Thông tư 26/2013/TT-BGDĐT mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư 26/2013/TT-BGDĐT được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá