Download Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT Qui định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và qui định chi tiết Điều 3 của Nghị đ

Phát hành bởi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 10/5/2013 Dung lượng: 691 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Qui định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và qui định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản
 

Để xem nội dung Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT thong tu 252013tt bnnptnt ky boi vu van tam qui dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua nghi dinh so 332010nd cp ngay 3132010 cua chinh phu ve quan ly hoat dong khai thac thuy san cua to chuc ca nhan viet nam tren cac vung bien va qui dinh chi tiet dieu 3 cua nghi dinh so 532012nd cp ngay 2062012 cua chinh phu ve sua doi bo sung mot so dieu cua cac nghi dinh ve linh vuc thuy san do bo nong nghiep va phat trien nong thon ban hanh , tai Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá