Download Thông tư 202/2011/TT-BTC Hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ

Phát hành bởi: Bộ Tài chính Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 30/12/2011 Dung lượng: 356 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư 202/2011/TT-BTC bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư số 202/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ
 
Văn bản Thông tư 202-2011-TT-BTC còn có các file đi kèm phía dưới

File 1: Tải về 1

link Download Thông tư 202/2011/TT-BTC thong tu 2022011tt btc ky boi tran van hieu huong dan xu ly tai chinh va xac dinh gia tri doanh nghiep khi thuc hien chuyen doanh nghiep 100 von nha nuoc thanh cong ty co phan theo quy dinh tai nghi dinh so 592011nd cp ngay 1872011 cua chinh phu do bo tai chinh ban hanh , tai Thông tư 202/2011/TT-BTC mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư 202/2011/TT-BTC được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá