Download Thông tư 16/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải q

Phát hành bởi: Bộ Tài chính Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 08/2/2013 Dung lượng: 783 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư 16/2013/TT-BTC bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư số 16/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu
 

Để xem nội dung Thông tư 16/2013/TT-BTC bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Thông tư 16/2013/TT-BTC thong tu 162013tt btc ky boi do hoang anh tuan huong dan thuc hien viec gia han giam mot so khoan thu ngan sach nha nuoc theo nghi quyet so 02nq cp ngay 07 thang 01 nam 2013 cua chinh phu ve mot so giai phap thao go kho khan cho san xuat kinh doanh ho tro thi truong giai quyet no xau do bo tai chinh ban hanh , tai Thông tư 16/2013/TT-BTC mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư 16/2013/TT-BTC được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá