Download Thông tư 125/2012/TT-BTC Hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

Phát hành bởi: Bộ Tài chính Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 30/7/2012 Dung lượng: 3147 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư 125/2012/TT-BTC bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư số 125/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài
 

Để xem nội dung Thông tư 125/2012/TT-BTC bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Thông tư 125/2012/TT-BTC thong tu 1252012tt btc ky boi tran xuan ha huong dan che do tai chinh doi voi doanh nghiep bao hiem doanh nghiep tai bao hiem doanh nghiep moi gioi bao hiem va chi nhanh doanh nghiep bao hiem phi nhan tho nuoc ngoai do bo tai chinh ban hanh , tai Thông tư 125/2012/TT-BTC mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư 125/2012/TT-BTC được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá