Download Thông tư 124/2012/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của

Phát hành bởi: Bộ Tài chính Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 30/7/2012 Dung lượng: 3401 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư 124/2012/TT-BTC bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư số 124/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
 

Để xem nội dung Thông tư 124/2012/TT-BTC bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Thông tư 124/2012/TT-BTC thong tu 1242012tt btc ky boi tran xuan ha huong dan thi hanh mot so dieu cua nghi dinh so 452007nd cp ngay 27 thang 3 nam 2007 cua chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua luat kinh doanh bao hiem va nghi dinh so 1232011nd cp ngay 28 thang 12 nam 2011 cua chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua luat sua doi bo sung mot so dieu cua luat kinh doanh bao hiem do bo tai chinh ban hanh , tai Thông tư 124/2012/TT-BTC mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư 124/2012/TT-BTC được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá