Download Thông tư 10/2013/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/

Phát hành bởi: Bộ Y tế Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 29/3/2013 Dung lượng: 1094 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư 10/2013/TT-BYT bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư số 10/2013/TT-BYT của Bộ Y tế : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
 

Để xem nội dung Thông tư 10/2013/TT-BYT bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Thông tư 10/2013/TT-BYT thong tu 102013tt byt ky boi nguyen thi kim tien sua doi bo sung mot so dieu cua thong tu so 022007tt byt ngay 24 thang 01 nam 2007 cua bo truong bo y te huong dan chi tiet thi hanh mot so dieu ve dieu kien kinh doanh thuoc theo quy dinh cua luat duoc va nghi dinh so 792006nd cp ngay 09 thang 8 nam 2006 cua chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua luat duoc do bo y te ban hanh , tai Thông tư 10/2013/TT-BYT mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư 10/2013/TT-BYT được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá