Download Thông tư 10/2013/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Phát hành bởi: Bộ Giao thông vận tải Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 08/5/2013 Dung lượng: 797 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư 10/2013/TT-BGTVT bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư số 10/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
 

Để xem nội dung Thông tư 10/2013/TT-BGTVT bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Thông tư 10/2013/TT-BGTVT thong tu 102013tt bgtvt ky boi dinh la thang huong dan thuc hien mot so dieu cua nghi dinh so 212012nd cp ngay 21 thang 3 nam 2012 cua chinh phu ve quan ly cang bien va luong hang hai do bo giao thong van tai ban hanh , tai Thông tư 10/2013/TT-BGTVT mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư 10/2013/TT-BGTVT được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá