Download Thông tư 09b/2013/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng

Phát hành bởi: Bộ Tư pháp Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 20/5/2013 Dung lượng: 660 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư 09b/2013/TT-BTP bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư số 09b/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP
 

Để xem nội dung Thông tư 09b/2013/TT-BTP bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Thông tư 09b/2013/TT-BTP thong tu 09b2013tt btp ky boi dinh trung tung sua doi bo sung mot so dieu cua thong tu so 08a2010tt btp ngay 25 thang 3 nam 2010 cua bo tu phap ve viec ban hanh va huong dan viec ghi chep lu tru su dung so bieu mau ho tich va thong tu so 052012tt btp ngay 23 thang 5 nam 2012 cua bo tu phap sua doi bo sung mot so dieu cua thong tu so 08a2010tt btp do bo tu phap ban hanh , tai Thông tư 09b/2013/TT-BTP mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư 09b/2013/TT-BTP được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá