Download Thông tư 09/2013/TT-BTC Sửa đổi Thông tư số 104/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 của Bộ Tài chính qui định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Phát hành bởi: Bộ Tài chính Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 17/1/2013 Dung lượng: 60 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư 09/2013/TT-BTC bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư số 09/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi Thông tư số 104/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 của Bộ Tài chính qui định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư
 

Để xem nội dung Thông tư 09/2013/TT-BTC bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Thông tư 09/2013/TT-BTC thong tu 092013tt btc ky boi tran xuan ha sua doi thong tu so 1042012tt btc ngay 2562012 cua bo tai chinh qui dinh lai suat cho vay tin dung dau tu tin dung xuat khau cua nha nuoc va muc chenh lech lai suat duoc tinh ho tro sau dau tu do bo tai chinh ban hanh , tai Thông tư 09/2013/TT-BTC mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư 09/2013/TT-BTC được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá