Download Thông tư 08/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)

Phát hành bởi: Bộ Tài chính Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 10/1/2013 Dung lượng: 10032 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư 08/2013/TT-BTC bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư số 08/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)
 

Thông tư 08 ra ngày 10/01/203 đã được đính chính bằng Quyết định 759 ra ngày 16/04/2013. Bạn có thể tải về quyết định 759 / QĐ-BTC kèm biểu mẫu phụ lục để xem

link Download Thông tư 08/2013/TT-BTC thong tu 082013tt btc ky boi pham sy danh huong dan thuc hien ke toan nha nuoc ap dung cho he thong thong tin quan ly ngan sach va kho bac tabmis do bo tai chinh ban hanh , tai Thông tư 08/2013/TT-BTC mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư 08/2013/TT-BTC được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá