Download Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi

Phát hành bởi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 01/3/2013 Dung lượng: 1874 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết va hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
 

Để xem nội dung Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH thong tu 042013tt bldtbxh ky boi nguyen thanh hoa sua doi bo sung mot so dieu cua thong tu so 322010tt bldtbxh ngay 25102010 cua bo lao dong thuong binh va xa hoi huong dan thuc hien mot so dieu cua nghi dinh so 1272008nd cp ngay 12122008 cua chinh phu quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua luat bao hiem xa hoi ve bao hiem that nghiep do bo lao dong thuong binh va xa hoi ban hanh , tai Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá