Download Thông tư 03/2013/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ s

Phát hành bởi: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 20/2/2013 Dung lượng: 315 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư 03/2013/TT-BGDĐT bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 

Để xem nội dung Thông tư 03/2013/TT-BGDĐT bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Thông tư 03/2013/TT-BGDĐT thong tu 032013tt bgdt ky boi bui van ga sua doi bo sung mot so dieu cua quy che tuyen sinh dai hoc cao dang he chinh quy ban hanh kem theo thong tu so 092012tt bgdt ngay 05 thang 3 nam 2012 va thong tu so 242012tt bgdt ngay 29 thang 6 nam 2012 ve sua doi bo sung mot so dieu cua thong tu so 092012tt bgdt ngay 05 thang 3 nam 2012 cua bo truong bo giao duc va dao tao do bo giao duc va dao tao ban hanh , tai Thông tư 03/2013/TT-BGDĐT mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư 03/2013/TT-BGDĐT được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá