Download Thông tư 02/2013/TT-BNV Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện

Phát hành bởi: Bộ Nội vụ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 10/4/2013 Dung lượng: 2420 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư 02/2013/TT-BNV bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư số 02/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện
 

Để xem nội dung Thông tư 02/2013/TT-BNV bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Thông tư 02/2013/TT-BNV thong tu 022013tt bnv ky boi nguyen tien dinh quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua nghi dinh so 302012nd cp ngay 12 thang 4 nam 2012 cua chinh phu ve to chuc hoat dong cua quy xa hoi tu thien do bo noi vu ban hanh , tai Thông tư 02/2013/TT-BNV mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư 02/2013/TT-BNV được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá