Download Thông báo 39/TB-VPCP Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc về kế hoạch công tác năm 2011 của Bộ Y tế

Phát hành bởi: Văn phòng Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 03/3/2011 Dung lượng: 42 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông báo 39/TB-VPCP bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông báo số 39/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc về kế hoạch công tác năm 2011 của Bộ Y tế
 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 39/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2011

 THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhântại buổi làm việc về kế hoạch công tác năm 2011 của Bộ Y tế

________

Ngày 15 tháng 02 năm 2011, tại trụ sở Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Y tế về việc triển khai kế hoạch công tác năm 2011. Cùng dự buổi làm việc có đại diện Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch công tác y tế năm 2010, nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 và một số kiến nghị, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Trong năm 2010, ngành Y tế đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 4/4 chỉ tiêu kế hoạch do Quốc Hội giao (27,5 giường bệnh/1 vạn dân, mức giảm tỷ lệ sinh 0,20/oo, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 18%, tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý đạt 80%) và 15/15 chỉ tiêu kế hoạch do Chính phủ giao, đạt Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi, giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi, giảm mạnh tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản) - góp phần cải thiện tình trạng sức khỏe của người dân Việt Nam, nâng tuổi thọ trung bình của người Việt Nam lên 73 tuổi (cao hơn nhiều nước có trình độ phát triển kinh tế tương đương Việt Nam).

Về cơ bản, đồng ý với đánh giá thực hiện kế hoạch công tác y tế năm 2010 và 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011 mà Bộ Y tế đã báo cáo.

2. Để hoàn thành các nhiệm vụ về y tế năm 2011, nhất là các chỉ tiêu do Quốc hội giao, cùng với việc tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Y tế cần tập trung thực hiện một số công tác sau đây:

- Khẩn trương trình các đề án thuộc Chương trình công tác năm 2010 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhưng đến nay chưa trình hoặc đã trình nhưng chưa đủ hồ sơ (đặc biệt là các dự thảo văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực thi hành và sẽ có hiệu lực thi hành trong năm 2011 như Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật An toàn thực phẩm...); trình các đề án thuộc Chương trình công tác năm 2011 đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, trình Chính phủ trong tháng 3 năm 2011.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp mở rộng các loại hình dịch vụ y tế và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, nhằm đáp ứng nhu cầu của người bệnh đối với các dịch vụ y tế. Hoàn thiện và chuẩn hóa các tiêu chí, quy trình đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ y tế ở bệnh viện các tuyến; xây dựng cơ chế tổ chức đánh giá và công bố kết quả đánh giá để các bệnh viện tiếp nhận được các thông tin phản hồi khách quan, khoa học, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành tiêu chuẩn về 3 công trình vệ sinh ở nông thôn.

- Chủ trì, làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính để đề xuất cơ chế bố trí quỹ đất sạch phục vụ việc xây dựng và phát triển các cơ sở y tế, trình Chính phủ trong quý II năm 2011.

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để thống nhất về quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng ngành Y tế, phù hợp với quy hoạch chung mạng lưới các trường đại học, cao đẳng trong cả nước; ban hành quy hoạch phát triển nhân lực và hệ thống đào tạo y tế đến năm 2020 sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực chung của cả nước.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo Quyết định về cơ chế, chính sách thu hút học sinh vào học tại các chuyên khoa lao, phong, tâm thần, nhi, y tế dự phòng (lưu ý đến các chính sách miễn, giảm học phí), trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2011.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất về lương khởi điểm của bác sỹ, trình Chính phủ.

- Nghiên cứu và đề xuất phương án quản lý giá thuốc một các có hiệu quả và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, trong đó xem xét, cân nhắc phương án đấu thầu thuốc quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng Đề án Trung tâm y tế kỹ thuật cao quốc tế ở bệnh viện Bạch Mai, trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Về các kiến nghị, đề xuất của Bộ Y tế:

a) Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất cụ thể phương án khả thi về tăng tỷ lệ chi ngân sách hàng năm cho sự nghiệp y tế trong 5 năm tới, trình Chính phủ trong quý II năm 2011.

b) Về đề nghị bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 để tiếp tục thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 2010" (Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) và Đề án "Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2009 - 2013" (Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Y tế và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đúng quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 184/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2011 về giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

c) Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Đề án về cơ chế khai thác nguồn vốn, cơ chế đầu tư và phát triển các trung tâm kỹ thuật y tế chuyên sâu, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2011.

d) Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng phương án thay đổi mô hình tổ chức quản lý bảo hiểm y tế, trình Chính phủ trong quý II năm 2011.

đ) Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng Đề án thí điểm việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ ngành Y tế đến độ tuổi nghỉ hưu, trình Chính phủ trong quý IV năm 2011.

e) Bộ Y tế làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo về đề xuất chuyển trường Đại học Y Thái Nguyên thuộc trường Đại học Thái Nguyên và trường Đại học Y - Dược Huế thuộc trường Đại học Huế về trực thuộc Bộ Y tế, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2011.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các Bộ: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,

 Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội,

Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường,

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng;

- UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế;

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;

- Các trường: Đại học Y Thái Nguyên,

 Đại học Thái Nguyên, Đại học Y - Dược Huế,

Đại học Huế;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

  các Vụ: KTTH, TCCV, KTN, PL, TH;

Lưu: VT, KGVX (03), nhl 41

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 (Đã ký)

 

 

Nguyễn Hữu Vũ

link Download Thông báo 39/TB-VPCP thong bao 39tb vpcp ky boi nguyen hu vu y kien ket luan cua pho thu tuong nguyen thien nhan tai buoi lam viec ve ke hoach cong tac nam 2011 cua bo y te do van phong chinh phu ban hanh , tai Thông báo 39/TB-VPCP mien phi down load xem


Tài liệu Thông báo 39/TB-VPCP được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá