Download Quyết định 47/2008/QĐ-TTG Về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2010

Phát hành bởi: Thủ tướng Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 02/4/2008 Dung lượng: 1960 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 47/2008/QĐ-TTG bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 47/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2010
 

Để xem nội dung Quyết định 47/2008/QĐ-TTG bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Quyết định 47/2008/QĐ-TTG quyet dinh 472008qd ttg ky boi nguyen tan dung ve viec phe duyet de an dau tu xay dung cai tao nang cap benh vien da khoa huyen va benh vien da khoa khu vuc lien huyen su dung von trai phieu chinh phu va cac nguon von hop phap khac giai doan 2008 2010 do thu tuong chinh phu ban hanh , tai Quyết định 47/2008/QĐ-TTG mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 47/2008/QĐ-TTG được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá