Download Quyết định 28/2013/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

Phát hành bởi: UBND Tỉnh Hà Tĩnh Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 22/7/2013 Dung lượng: 317 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 28/2013/QĐ-UBND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh : Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh
 

Để xem nội dung Quyết định 28/2013/QĐ-UBND bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Quyết định 28/2013/QĐ-UBND quyet dinh 282013qd ubnd ky boi vo kim cu ve viec sua doi bo sung mot so dieu cua quyet dinh so 182012qd ubnd ngay 0852012 cua ubnd tinh ban hanh quy dinh mot so noi dung ve quan ly quy hoach xay dung tren dia ban tinh do ubnd tinh ha tinh ban hanh , tai Quyết định 28/2013/QĐ-UBND mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 28/2013/QĐ-UBND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá