Download Quyết định 25/2013/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế bán đấu giá cây đứng trong khai thác gỗ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của UBND tỉnh

Phát hành bởi: UBND Tỉnh Hà Tĩnh Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 03/7/2013 Dung lượng: 291 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 25/2013/QĐ-UBND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh : Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế bán đấu giá cây đứng trong khai thác gỗ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của UBND tỉnh
 

Để xem nội dung Quyết định 25/2013/QĐ-UBND bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Quyết định 25/2013/QĐ-UBND quyet dinh 252013qd ubnd ky boi le  dinh son ve viec sua doi bo sung mot so dieu quy che ban dau gia cay dung trong khai thac go tren dia ban tinh ha tinh ban hanh kem theo quyet dinh so 302011qd ubnd ngay 2992011 cua ubnd tinh do ubnd tinh ha tinh ban hanh , tai Quyết định 25/2013/QĐ-UBND mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 25/2013/QĐ-UBND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá